0
  • Ingen varer i handlekurven
0
  • Ingen varer i handlekurven
Kapasitet
På grunn av begrenset kapasitet som følge av interne omprioriteringer, har vi i tiden fremover ikke anledning til å ekspedere ordrer på mindre enn to tusen kroner eks moms. Vi ber om forståelse for dette.
Lukk

Betingelser

Betingelser ved kjøp av varer på nettbutikken Brukerutstyr.no

Generelt
Kjøpsbetingelsene utgjør sammen med deres bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Kjøpsbetingelsene og annen informasjon på brukerutstyr.no er bare tilgjengelig på norsk. Vi leverer kun til lavterskeltiltak og ideelle organisasjoner i Norge. Følgelig gjelder disse kjøpsbetingelsene ikke forbrukerkjøp. Der ikke annet er særskilt bestemt i disse betingelser, gjelder lov om kjøp av 13. mai 1988 nr. 27 («Kjøpsloven»).

Bestilling

Deres bestilling er bindende når bestillingen er registrert i vårt bestillingssystem. Når vi mottar deres bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse per e-post. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når dere mottar den, og sjekk at ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Vi forbeholder oss retten til å kansellere deres bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. På Min side på brukerutstyr.no vil ordren lagres. Varen leveres av Posten Norge.

Opplysninger i nettbutikk

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, samt at nye versjoner av produktene kan ha kommet, noe som innebærer at vi ikke alltid kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk. Vi tar ikke ansvar for feil bruk av våre produkter.

Priser
Alle priser er eksklusiv merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet, ekskl. frakt, vil fremkomme ved bestillingen, og inkluderer merverdiavgift, emballasje etc. Ved spørsmål omkring deres bestilling kan dere kontakte oss på 21 60 87 00. Fraktkostnadene beregnes utfra vekt og volum og er i henhold til Posten Norges satser og belastes kunden.

Administrasjonsgebyr

På alle ordrer blir det lagt til et administrasjonsgebyr på kr. 100 i tillegg.

Betaling
Faktura er eneste betalingsmåte, netto per 30 dager.

Levering og forsinkelser
Varer leveres av Posten Norge. Levering av produktene skjer til oppgitt adresse. Vi har ansvar for produktene inntil de er levert til oppgitt adresse og avhentet på utleveringspunktet. Unnlater dere å overta varen på utleveringspunktet, går risikoen over på dere når leveringstiden er inne. Dette gjelder dersom dere er kjent med eller burde være kjent med at varen kan hentes på utleveringspunktet.

Dersom levering av produktene blir forsinket, vil vi gi informasjon om dette så raskt vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om når levering kan forventes å skje.

Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan dere etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen, jfr. reglene i Kjøpsloven. Indirekte tap dekkes ikke. Erstatning ut over kjøpesum for produktet (eks. mva.) dekkes ikke.

Undersøkelse av produktene

Etter at produktene er levert, må disse, uten ugrunnet opphold undersøkes for å avdekke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten eller om det er feil eller mangler ved produktene.

Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)
Dersom produktene har feil eller mangler når dere mottar varene, kan dere etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves, jfr. reglene i Kjøpsloven. Indirekte tap dekkes ikke. Erstatning ut over kjøpesum for produktet (eks. mva.) dekkes ikke.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at dere oppdaget eller burde ha oppdaget feilen eller mangelen. Det er likevel alltid to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjon sendes
oss skriftlig.

Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Retten til å reklamere gjelder 2 måneder etter
at produktet ble levert.

Kontaktinformasjon

dne pharma AS, Karihaugveien 22, 1086 Oslo, org.nr. 991741208 MVA, telefon 21 60 87 00.

Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan saken bringes inn for de ordinære domstoler med Oslo tingrett som verneting. Norsk rett får anvendelse.