0
  • Ingen varer i handlekurven
0
  • Ingen varer i handlekurven
Kapasitet
På grunn av begrenset kapasitet som følge av interne omprioriteringer, har vi i tiden fremover ikke anledning til å ekspedere ordrer på mindre enn to tusen kroner eks moms. Vi ber om forståelse for dette.
Lukk

Kvalitet i fokus

På denne websiden kan lavterskeltiltak og ideelle organisasjoner bestille diverse brukerutstyr til rusavhengige. Produktene kommer fra Exchangesupplies i England.

Overdoser og dødsfall etter bruk av opioider er i alt vesentlig knyttet til inntak av opioider med sprøyter. Derfor er innføring av røykefolie som en alternativ inntaksmåte viktig når det gjelder å forebygge overdosedødsfall. Dette slås fast i «Nasjonal overdosestrategi 2014 – 2017». Switch-kampanjen, som går ut på å få sprøytebrukere over til å røyke heroin, er et av de viktigste tiltakene i overdosestrategien. Brukerutstyr.no er opprettet som et resultat av et udekket behov som har kommet fram gjennom arbeidet med Nasjonal overdosestrategi.